KHÁM PHÁ ĐỘC LẠTam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Lã Bố phản Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Lã Bố phản Lưu Bị

Bên cạnh Triệu Vân, Quan Vũ, Hứa Chử, Mã Siêu… những vị kiệt tướng xuất chúng được người đời “nhớ mặt đặt tên” thì Lữ Bố cũng là nhân vật tiêu biểu không kém trong tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa”.

Trong tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” không thiếu các vị anh hùng tài giỏi, anh dũng. Thế nhưng trong tất cả các danh tướng lỗi lạc, Lữ Bố lại là nhân vật được độc giả nhắc đến khá nhiều cho đến tận ngày nay. Xuất hiện từ hồi 3 đến hồi 19, xuyên suốt 16 hồi, Lữ Bố đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người yêu thích tác phẩm. Trong đó, chi tiết Lữ Bố phản bội Lưu Bị khiến cho phần lớn độc giả không khỏi ngạc nhiên. Nguyên nhân sự thật đằng sau việc Lữ Bố phản bội danh tướng họ Lưu là gì?

Lữ Bố viên tướng lĩnh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc

Theo dõi tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” của tác giả La Quán Trung đã lâu, chắc hẳn không ai là không biết đến vị danh tướng Lữ Bố. Nhân vật Lữ Bố (160-199), người huyện Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên, Tịnh Châu. Ông có tự là Phụng Tiên,nổi tiếng với võ nghệ cao cường, lỗi lạc.

Exclusive content

Latest article

More article